Opvattingen

Zoals uit het voorgaande blijkt moet een korthaarcollie voor ons aan bepaalde eisen voldoen.

Karakter

Uitgaande van de hond: de typische eigenschappen van het ras. Kort gezegd en zwart-wit gesteld: de collie is een herdershond en geen jachthond, geen vechthond of politiehond. Hij dient zich ook als herdershond te gedragen: niet agressief maar vriendelijk tegenover mens en dier.

Uitgaande van de mens: gewillig zonder slaafs te zijn. Bereid een taak uit te voeren, zonder daarvoor gedrild te zijn. Bereid en in staat tot het soepel en vlot aanleren van taken en afleren van ondeugende streken of slechte gewoonten. Bereid de mens als roedelleider en herder van de kudde te aanvaarden.

Uit deze grondeigenschappen en grondhouding is een hele lijst met karaktereigenschappen af te leiden.

Natuurlijk hebben niet alle honden dezelfde eigenschappen. Het zijn geen klonen, maar zelfstandige individuen.

De "Van Midden-Aarde" kortharige collies beantwoorden allemaal aan bovengeschetste eisen.

Wij zijn al 40 jaar van mening, dat de allereerste zorg van een fokker is het karakter van het ras te behouden. Want evenzo als men in een ras uiterlijke kenmerken kan laten verdwijnen en andere erin kan fokken, zo ook kan men karaktereigenschappen laten verdwijnen of invoeren in een ras, zowel goede als slechte.

Frodo, Lizzy en Paljas met schapen 1996.
Frodo, Lizzy en Paljas met schapen 1996.